miércoles, 7 de marzo de 2012

Recuperación GRUB2 Kubuntu 10.04.1

1.-Iniciar equipo cunha live CD de Kubuntu que conteña GRUB2
2.-Abrir un terminal

sudo apt-get install lvm2
sudo lvscan ->Escanea particións LVM

inactive /dev/LVG00/LV00_root [70.00GB] inherit

Se aparecen en estado inactivo, temos que executar o seguinte comando:
sudo vgchange -ay

Unha vez en estado activo montamos a nosa partición root:

sudo mount /dev/LVG00/LV00_root /mnt

Escaneamos particións do equipo para buscar a nosa partición boot
sudo fdisk -l

/dev/sda1 * 1 47 369664 83 Linux
La partición 1 no termina en un límite de cilindro.
/dev/sda2 47 533 3906560 82 Linux swap / Solaris
La partición 2 no termina en un límite de cilindro.
/dev/sda3 533 14594 112942081 5 Extendida
/dev/sda5 533 14594 112942080 8e Linux LVM

Neste caso vemos que se trata da partición /dev/sda1

Montamos a partición boot:
sudo mount /dev/sda1 /mnt/boot

Instalamos grub no MBR:
sudo grub-install --root-directory=/mnt/ /dev/sda
Installation finished. No error reported.

3.-Reiniciamos
4.-Agora debería aparecernos o xestor de arranque ó iniciar o equipo. Entramos en Kubuntu e executamos o seguinte comando:
sudo update-grub