lunes, 29 de octubre de 2012

Instalar e configurar SQL Developer en Kubuntu 12.04

Para configurar o SQL Developer no noso equipo teremos que seguir os seguintes pasos:

1.-Descargamos o SQL Developer da páxina de Oracle:
  http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/sqldev-ea-download-486950.html

2.-Descomprimimos o arquivos descargado no directorio que desexemos: sqldeveloper-3.1.06.82-no-jre.zip 
   Por exemplo en: /home/user/APLICACIONS

3.-Proporcionamos permisos de execución sobre o ficheiro sqldeveloper.sh
  sudo chmod +x sqldeveloper.sh 

4.-Instalamos Java 6 JDK:
 sudo apt-get install openjdk-6-jdk

5.-Verificamos onde se realizou a instalación con: 
sudo update-alternatives --list java

O resultado debese ser:
/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java

Con ésta información editamos o ficheiro de configuración do sqldevelper (/home/user/APLICACIONS/sqldeveloper/sqldeveloper/bin/sqldeveloper.conf), do seguinte xeito:

----------------------------------------------------------------------------
IncludeConfFile ../../ide/bin/ide.conf

SetJavaHome /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre

SetSkipJ2SDKCheck true

AddVMOption  -Doracle.ide.util.AddinPolicyUtils.OVERRIDE_FLAG=true

AddVMOption -Dsun.java2d.ddoffscreen=false

AddVMOption -Dwindows.shell.font.languages=

AddVMOption  -XX:MaxPermSize=128M

AddVMOption -Doracle.jdbc.mapDateToTimestamp=false 

IncludeConfFile  sqldeveloper-nondebug.conf

-----------------------------------------------------------------------------
Ou sexa, editamos a entrada SetJavaHome e engadimos a liña: SetSkipJ2SDKCheck true

 6.-Unha vez realizados todos estes cambios, executamos a aplicación:
sh /home/user/APLICACIONS/sqldeveloper/sqldeveloper.sh