viernes, 27 de febrero de 2009

Instalación de Internet Explorer 8, no caso de erro

  1. Instalar manualmente actualización KB932823-v3
  2. Executar o seguinte comando dende CMD

    secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose

  3. Unha vez que remate a execución do comando, reiniar o equipo.
  4. Executar de novo a instalación de Internet Explorer 8.